Byutvikling

Hammerdalen har alt

Farris Bad, Fritzøe brygge og Kulturhuset Bølgen i sjøfronten med Hammerdalen som strekker seg innover mot Farrisvannet. Det gamle industriområdet er i ferd med å bli en moderne og pulserende bydel i Larvik, hvor kultur, arbeid, bolig og ny teknologi møtes.
Den 600 år gamle industrihistorien i Hammerdalen er med stor respekt for historien blitt omdannet til en bydel med boliger, næring og møteplasser for kunst og kultur.

Fritzøe Eiendoms første boligprosjekt var Fritzøe Brygge som stod ferdig i 2003. Men det er først nå den virkelige boligbyggingen i Hammerdalen starter, sier markedssjef Linda Brathagen.

– Vi er ferdig med første byggetrinn av Sanden Brygge i oktober, og har solgt 30 av 35 leiligheter der. I februar blir det salgsstart for 32 nye leiligheter i byggetrinn 2, og i tiden fremover blir også prosjektene i Langes gate og Øvre Verksgård realisert, sier Brathagen.

HAMMERDALEN

  • Fritzøe Eiendom er grunneier og utvikler
  • Industrivirksomhet i mer enn 600 år.
  • De siste tiårene har den gamle industrivirksomheten måttet vike plassen for en ny bydel
  • I 1985 ble det staket ut en ny kurs med tanke på byutvikling i de sjønære områdene rundt Hammerdalen og langs Farriselva.
  • Langsiktig plan for å utvikle området til en moderne bydel med næringsvirksomhet, kultur, handel og boligutvikling.
  • De siste årene har signalbygg som Farris Bad, Bølgen Kulturhus, Fritzøe Brygge og Aaltovasen markert seg i bybildet, og en lang rekke spennende prosjekter er under utvikling.

Et godt sted å være
Brathagen forteller om et unikt boområde med kulturhus, kulturskole, kjøpesenter, restauranter, treningssenter, Indre havn, bystrand og sentrum i umiddelbar nærhet.

– Vårt mål er å utvikle Hammerdalen til et godt sted å leve eller å arbeide, et sted der folk ønsker å være. En pulserende bydel med både boliger, arbeidsplasser og servicetilbud.

Det er faktisk flere arbeidsplasser i Hammerdalen i dag enn i industriens glansperiode. Hammerdalen skal også inneholde møteplasser hvor kultur og fritidsaktiviteter er stikkord – og mye av dette finnes jo allerede i dag. Nå gjelder det å fylle området med enda flere mennesker. For det er mennesker som skaper liv, som skaper de gode møteplassene.

Leilighetene på Sanden brygge er nærmeste nabo med noe av det beste Larvik har å by på: Kulturhuset Bølgen og utsikten utover Larviksfjorden.

Heier på sentrum
– Når vi nå de neste årene bygger et stort antall boliger på Sanden Brygge, Langes gate og Øvre Verksgård vil dette bidra til å skape enda mer liv i Hammerdalen, men også i Indre havn og videre opp i sentrum, sier Brathagen som understreker at hun heier på sentrum og Indre havn.

Hvis Larvik klarer å skape en helhet og en sammenheng i aksen Hammerdalen – Indre havn – Sentrum, vil det bli mer liv i hele dette området, og gjøre Larvik til et enda mer attraktivt sted, sier Linda Brathagen.

– Vårt mål er å utvikle Hammerdalen til et godt sted å være. En pulserende bydel med både boliger, arbeidsplasser og servicetilbud. Og det er faktisk flere arbeidsplasser i Hammerdalen i dag enn i industriens glansperiode.