Oppvekst

Den digitale larviksskolen

På Mesterfjellet skole har alle elever iPad. Lærer Gard Odberg veileder under skrivetrening.
Det digitale skiftet i Larvikskolen starter for alvor i 2016. I løpet av 2016/2017 skal alle elevene i Larviksskolen gå over til å jobbe «i skyen» med web-baserte verktøy for læring.

Målet med satsningen er økt læring med digitale verktøy i en smart digital skolehverdag. For å få til dette må man aller først øke den digitale kompetansen hos lærerne. Larvik kommune utdanner derfor 40 D-pedagoger denne våren (digitale pedagoger).
- D-pedagogene er lærere som har et spesielt fokus på det digitale, som får spennende kurs og som skal veilede de andre lærere på skolene og være med på å påvirke satsingen de kommende årene, sier virksomhetsleder for skole, Tuva Enger.

 

 

Kursdag hos Google
D-pedagogene startet opplæringen i februar med en kursdag hos Google Norge, hvor de fikk innføring i verktøyet Google Apps for Education. Denne kursdagen var første del for å bli «Google Certified Educator». Lærerne vil fortsette med kursing hele våren gjennom e-læring i Global Learning Larvik sine lokaler på Fritzøe Brygge, og går opp til avsluttende eksamen i mai. De kan da kalle seg sertifiserte instruktører i Google Apps for Education.

 

HOVEDMÅL FOR DEN DIGITALE LARVIKSSKOLEN

  • Økt læring, - med digitale verktøy
  • Innføre digital enhet, Ipad, til alle elever
  • Bygge ut trådløst elevnett på alle skolene.
  • Innføre Google Apps for Education.
  • Sikre tilstrekkelig opplæring for alle lærere.
  • Tilrettelegge for utvikling av god undervisningspraksis  

 Ipad m/ utvalgte apper, skal være et supplement til den gode læringen som foregår i klasserommet.  
Elevene skal tilegne seg tilstrekkelig digitale ferdigheter som en av de fem basisferdigheter (lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy)

Les mer på  www.larvikt.no

Adaptiv læring
- Det er viktigere enn noensinne å lære elevene å lære og helt avgjørende at elevene får tilgang til ny teknologi, sier Enger.

Den nye teknologien gir skolene nye muligheter for å gjøre undervisningen både mer relevant og motiverende og «Adaptiv læring» kommer for fullt fremover.  Adaptiv læring innebærer at systemene sjekker hva elevene kan, henter fram aktuelle ressurser samt tester elevens måloppnåelse og framgang over tid. 

- Læringsprosessen blir slik individualisert og tilpasset den enkeltes læringsbehov og læringsmåter. Elever som allerede trives vil lære enda mer. Elever som ikke lykkes like godt i dagens skole vil få nye muligheter til å lære med motiverende verktøy, sier Enger.
En undersøkelse blant lærerne i Larvik, viser at ca. 90% mener en digital enhet til eleven vil være nyttig og motiverende, og at det vil gi elevene økt læring.

40 D-pedagoger (Digitale pedagoger) fra Larviksskolen var samlet hos Google Norge våren 2016, hvor de fikk innføring i verktøyet Google Apps for Education. De vil fortsette med kursing hele våren gjennom e-læring i Global Learning Larvik sine lokaler på Fritzøe Brygge, og går opp til avsluttende eksamen i mai. De kan da kalle seg sertifiserte instruktører i Google Apps for Education.

Film fra Google Norge.