Oppvekst

Fagre Fagerli

Larvik kommune overtok i går Fagerli skole og familiesenter fra hovedentreprenør HENT.

Fagerli skole, -barnehage og familiesenter har blitt et bygg for fremtiden, et bygg som skaper rammer om opplevelse, samarbeid og fordypelse, og som skal styrke barn og elevers engasjement og lyst til å lære.

FAKTA OM FAGERLI 

  • 4 parallell 1-7-skole med familiesenter, 6 avd. barnehage og flerbrukshall
  • Skolen dimensjoneres for 784 elever
  • Barnehagen flyttet inn 01.08.16, familiesenter 15.12.16 og skole 01.01.17
  • Totalt bruttoareal: 12.908 m2
  • Totalbudsjett: 460 mill NOK

www.fagerli.larvikgs.no

Den nye skolen blir en av Norges flotteste og mest moderne barneskoler. Barnehagen vil med sine 6 avdelinger bli Larviks største og vil kunne ta i mot 210 barn.

Nanset barneskole og Frostvedt barneskole skal samlokaliseres i den nye skolen, og elevene starter der mandag 2.januar. Driften på disse skolene opphører når Fagerli skole tas i bruk.

I tillegg skal Fagerli skole være et grendesenter med lekende rammer for læring i inspirerende omgivelser, og vil fungere som sosial arena og lokalt samlingspunkt for aktivitet og yrende liv.

Flerbrukshallen vil fungere som en idrettsarena for skole og barnehagebarn og på ettermiddagstid og kveldstid vil den leies ut til lag og foreninger.

Budsjettet for skolen/flerbrukshallen er 408 mill. NOK og for barnehagen 52 mill. NOK. Grunnarbeidet med bygget startet i september 2014. 

Se bilder fra skolen her: